מאסאנמה - מיומנה לילדים

הסיפור על השבט הקדום מסאנאמה שלראשונה בהיסטוריה גילה את הקצב והמוזיקה.

במופע מסופר על שבט מסאנאמה העסוק בפעולות הבסיסיות היום יומיות כמו להדליק אש, לצוד, לישון ותוך כדי זה מגלה את המוזיקה והקצב.

Navigation

הופעות נוספות